Kubbe lager skyggeteater

screen568x568
Åshild Kanstad Johnsen: Kubbe lager skyggeteater. (Gyldendal 2013)

In this digital first picture book app, the reader encounters several interwoven stories connected by a thoroughly digital aesthetics that suits the different stories. The frame narrative centres around Kubbe, an anthropomorphic wooden log (kubbe is Norwegian for log) who is having a picnic with his grandmother and becomes curious about the shadows he sees. Upon hearing his grandmother’s story about how shadow theatre was created in ancient China, Kubbe decides to produce his own shadow theater: an unusal retelling of Little Red Riding Hood. The tablet’s affordances of back lighting, animation and visual spatiality are exploited in this app in a manner that suits and enhances the different stories’ individual characteristics.

Norsk/Norwegian
Et vellykket og komplekst eksempel på en digital først billedbokapp er Åshild Kanstad Johnsens Kubbe lager skyggeteater. I denne appen møter leseren ikke bare flere fortellinger flettet inn i hverandre, men også et gjennomført digitalt uttrykk som kler de ulike fortellingene. Rammefortellingen dreier seg om Kubbe som er på piknik med bestemoren og som blir nysgjerrig på hva en skygge egentlig er for noe. Via bestemorens fortelling om hvordan skyggeteateret på ble skapt i det gamle Kina, bestemmer Kubbe seg for å sette opp sitt eget skyggeteater – en spesielt vinklet versjon av Rødhette og ulven. Nettbrettets muligheter for baklys, for animasjon og for visuell romlighet utnyttes i denne appen på en måte som kler og fremhever de ulike fortellingenes estetiske egenart.