Monthly Archives: June 2015

My Own Alphabet

conf-5-My-own-alphabet
Aleatory Funkhouser: My Own Alphabet. URL? 2015.

“My Own Alphabet” is a motion poem about disorder, learning new things, forgetting details and seeing from new and different perspectives. The poetry may look jumbled, but does not to the author. Aleatory Funkhouser is a ten year old student from the USA who is interested in experimental poetry.

 

“My Own Alphabet” er et kinetisk dikt om uorden, om å lære nye ting, om å glemme detaljer og om å se verden fra nye og uvante vinkler. Diktet ser kanskje rotate ut for deg som leser, men forfatteren ser det ikke slik. Aleatory Funkhouser er en tiåring fra USA.