Digital barnelitteratur i Danmark

wuwu2
Martin Campostrini and Ayoe Quist Henkel

Som i de andre nordiske landene er digitaliseringer av eksisterende billedbøker den vanligste formen for elektronisk litteratur for barn i Danmark. Men det er også en rekke eksempler på innovativ digitalt først barnelitteratur som utforsker fortellerformer og estetiske virkemidler. Disse verkene er oftest kollaborative og kommer utenfra forlagsverdenen, skapt av idealister og ofte med statlig kunststøtte. Noen, som Charlies eventyr, har sterk visualitet og lite interaktivitet, mens andre, som Miki, forteller en historie uten ord med med animasjoner og mye interaktivitet. Noen har svært utforskende interaksjon, som Wuwu & Co, hvor man beveger på nettbrettet for å utforske fiksjonsverdenen, eller Hej min sol hvor barnet må nikke eller riste på hodet til kameraet for å styre fortellingens gang. Mange verk kombinerer elementer fra dataspill og barnebøker, og det er en sterk multimodalitet. Sofus og månemaskinen er en app som følger barnelitteraturens nonsenstradisjoner men også har dataspillets quest-struktur, slik at leseren må samle ting og løse problemer for å hjelpe Sofus til å redde planeten sin. I dens ironiske vridning av spillformatet gjør Sofus og maskinmaskinen at vi må tenke gjennom hva elektronisk litteratur for barn kan være. Et mulig svar er at den eksperimentelle og ustabile formen nettopp er det viktigste trekket ved den elektroniske barnelitteraturen.

Morten Dürr & Lars Gabel: Miki, Demibooks 2013
TwoPopes & Rasmus Jensen: Charlies eventyr. Appmonk 2014
Merete Pryds Helle, Kamilla Slocinska, Tim Garbos & Aksel Køie. Wuwu & Co. Touchbooks 2014
Merete Pryds Helle, Malte Burup / Thomas Åkerlund: Hej min sol. Riktam Technologies 2015
Malte Burup, Kasper Sebastian Brandt Jensen, Pelle Skovmand & Mikkel Vedel: Sofus og månemaskinen. The Outer Zone 2015